Uprchlická krize a naše farnost

Vážení hosté, drazí přátelé,

krátce po vypuknutí války na Ukrajině jsme se zapojili do pomoci lidem prchajícím ze svých domovů. V tuto chvíli již máme pro pomoc vyčleněnou celou ubytovací kapacitu domu. prozatím do konce dubna.

Lidem, zejména ženám a dětem poskytujeme střechu nad hlavou, stravu, prádelnu. V klášteře již funguje do značné míry samospráva. Díky spolupráci s městem Hejnice, základní školou a dobrovolníky poskytujeme a organizujeme nejen zajištění základních potřeb, ale také aktivity pro děti, jazykové kurzy češtiny pro dospělé. Spolupracujeme se zaměstnavateli, potravinovou bankou, dodavateli, přijímáme potřebné hmotné dary.