Koncerty v Hejnicích

Sobota 11.5. 2024 – Hejnice v 15.00 hod.Junioři & komorní orchestr ZUŠ Liberec
Sobota 8.6. 2024 – Hejnice v 15.30 hod.Pěvecký sbor „ZPĚVANDULE“ – koncert pro radost
Neděle 16.6. 2024 – Hejnice v 15.30 hod.Koncert TU Liberec „O Jizerských horách
Sobota 6.7. 2024 – Hejnice v 15.30 hod.Dvořákův festival – varhaníci katedrál
Sobota 13.7. 2024 – Hejnice v 15.30 hod.Violoncello – Petr Špaček
Sobota 3.8. 2024 – Hejnice v 15.30 hod.Dvořákův festival – varhaníci katedrál
Sobota 17.8. 2024 – Hejnice v 15.30 hod.Varhanní koncert – Friedemann Böhme
Sobota 31.8. 2024 – Hejnice v 15.30 hod.Dvořákův festival – varhaníci katedrál