Modlitby otců

V naší farnosti se modlitby otců uskutečňují každý čtvrtek večer. 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Petra Hrůšu (petr.hrusa@gmail.com).