Farní areál BETÁNIE

Betánie je komplex bývalých hospodářských budov ve farním areálu v Raspenavě. Nyní slouží jako přístřeší pro nejrůznější skupiny dobrých lidí, zejména křesťanské mládeže, mladých rodin, které sem mohou zavítat na svou dovolenou.

Raspenava je zasazena do podhůří Jizerských hor, kam je možné vyjíždět na kole, na běžkách či popěšmo a obdivovat krásu těchto malebných sudetských hor.

Betánii je možné si pronajmout (pro konání např. školních výletů, skautských či ministrantských táborů, mládežnických víkendovek atd.). K dispozici je kuchyně s jídelnou, ve které se pohodlně občerství i 50 osob a dobrých lidí ještě více. Nad touto jídelnou jsou v podkrovním prostoru místa ke spočinutí. Prostřednictvím Kláštera Hejnice – vzdělávacího, konferenčního a poutního domu, je možné zajistit i stravování.

Na závěr ještě uvádím číslo účtu raspenavské farnosti, neboť i provoz takového zařízení něco stojí, nemluvě o nákladech na rekonstrukci, která neustále probíhá. Finance jsou ale opravdu až na posledním místě, proto všechny srdečně zvu k nám do Raspenavy.

Běžný účet: 0982665369/0800 (CZK)
 IBAN: CZ62 0800 0000 0009 8266 5369, GIBACZPX

Správcem Betánie při Římsko-katolické farnosti v Raspenavě je Stanislav Vocásek – Balů, (stanislav.vocasek@seznam.cz tel: +420 603 258 354).

Děkujeme firmě Profil Technik  http://www.profiltechnik.cz/  za sponzorský dar čtyř nových oken.