Farní areál BETÁNIE

Betánie je komplex bývalých hospodářských budov ve farním areálu v Raspenavě. Nyní slouží jako přístřeší pro nejrůznější skupiny dobrých lidí, zejména křesťanské mládeže, mladých rodin, které sem mohou zavítat na svou dovolenou, která je pro ně finančně nezatěžující. V přilehlých farních zahradách se mohou jejich ratolesti dosyta vydovádět.

Raspenava je zasazena do podhůří Jizerských hor, kam je možné vyjíždět na kole, na běžkách či popěšmo a obdivovat krásu těchto malebných sudetských hor.

Betánii je možné si pronajmout (vhodné místo pro pořádání oslav narozenin, křtin, svatebních hostin, školních výletů, skautských či ministrantských táborů, mládežnických víkendovek atd.). K dispozici je kuchyňka s jídelnou, ve které se pohodlně občerství i 50 osob a dobrých lidí ještě více. Nad touto jídelnou jsou v podkrovním prostoru místa ke spočinutí. Prostřednictvím Kláštera Hejnice – vzdělavácího, konferenčního a poutního domu, je možné zajistit i stravování.

Na závěr ještě uvádím číslo účtu raspenavské farnosti, neboť i provoz takového zařízení něco stojí, nemluvě o nákladech na rekonstrukci, která neustále probíhá. Finance jsou ale opravdu až na posledním místě, proto všechny srdečně zvu k nám do Raspenavy.

Běžný účet: 0982665369/0800 (CZK)
 IBAN: CZ62 0800 0000 0009 8266 5369, GIBACZPX

Správcem Betánie při Římsko-katolické farnosti v Raspenavě je R.D. ICLic. Pavel Andrš, hejnický farář.

Děkujeme firmě Profil Technik  http://www.profiltechnik.cz/  za sponzorský dar čtyř nových oken.