Bohoslužby

V Hejnicích a Raspenavě zajišťujeme pravidelnou liturgickou službu. V Mníšku a Bílém Potoce dle rozpisu v delších časových intervalech.

Poznámky:

  • AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V RASPENAVĚ:

Neděle 28.8.2022 – mše sv. zde NENÍ (mše sv. bude v 9.00 hod. v Hejnicích) Pěší pouť našich farností do Hrádku nad Nisou na poutní slavnost sv. Bartoloměje, která začne v 10.00 hod.

  • AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJNICÍCH:

Žádné aktuální změny.

  • Každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) je v kapli P. Marie v Hejnicích adorace od 15:30 hod.
  • Nikodémova noc – adorace na první pátek v měsíci je:
    od prosince do dubna v kapli kostela v Hejnicích od 17:00 do 19:00.
    od května do listopadu v kostele v Raspenavě od 18:00 do 20:00 hod.

Bílý Potok

27. 3.15:00Mše svatá, 4. Neděle postní (rytmická)
24. 4.15:00Mše svatá, 2. Neděle velikonoční (Skautská mše – ke cti patrona sv. Jiří)
22. 5.15:00Mše svatá, 6. Neděle velikonoční (rytmická pro děti – závěr přípravy na 1. sv. přijímání)
12. 6.15:00Poutní mše svatá – Slavnost Nejsvětější Trojice
24. 7.15:00Mše svatá, 17. Neděle v mezidobí (rytmická)
21. 8.15:00Mše svatá, 21. Neděle v mezidobí (rytmická)
25.9.15:00Mše svatá, výročí posvěcení kostela

Mníšek

6. 3.15:00Mše svatá, 1. Neděle postní
20. 3.15:00Mše svatá, 3. Neděle postní
3. 4.15:00Mše svatá, 5. Neděle postní
17. 4.15:00Neděle Zmrtvýchvstání Páně
8. 5.15:00Mše svatá, 4. Neděle velikonoční
15. 5.15:00Mše svatá, 5. Neděle velikonoční
5. 6.15:00Rocková Mše svatá, Slavnost seslání Ducha sv.
26. 6.15:00Mše svatá, 13. neděle v mezidobí
10. 7.15:00Mše svatá, 15. neděle v mezidobí
31. 7.15:00Mše svatá, 17. neděle v mezidobí
7. 8.15:00Mše svatá, 19. neděle v mezidobí
4.9.15:00Mše svatá, 23. neděle v mezidobí
18.9.15:00Mše svatá, 25. neděle v mezidobí