Bohoslužby

V Hejnicích a Raspenavě zajišťujeme pravidelnou liturgickou službu. V Mníšku a Bílém Potoce dle rozpisu v delších časových intervalech.

Poznámky:

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V RASPENAVĚ:

V úterý 28.5. nebude mše sv. (Zasedání kněžské rady v Litoměřicích…)

V neděli 2.6. bude v Raspenavě mše sv. od 8.00 hod. – Slavnost Těla a Krve Páně (Procesí Božího Těla)

V neděli 16.6. nebude v Raspenavě mše sv. (Mše sv. budou v Hejnicích od 9.00 a Rocková mše sv. v Mníšku od 15.00 hod.)

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJNICÍCH:

V neděli 2.6. bude v Hejnicích mše sv. od 11.00 hod. – Slavnost Těla a Krve Páně (Procesí Božího Těla)

Ve čtvrtek 6.6. bude v Hejnicích mše sv. již od 9.00 hod. (Večerní mše sv. nebude – budu na setkání diecézního biskupa se členy diecézního soudu…)

V sobotu 8.6. nebude v Hejnicích mše sv. (Jsme pozváni na připomínku narození P. Miloše Rabana v Kryštofově Údolí, kde bude mše sv. od 10.00 hod.)

————–

Každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) je v kapli P. Marie Čenstochovské v Hejnicích adorace od 15:30 hod.

Nikodémova noc – adorace na první pátek v měsíci v kapli P. Marie Čenstochovské v Hejnicích od 17:00 do 19:00.00 hod.

Mníšek

pondělí 1.1.15:00Mše svatá, Slavnost Matky Boží P. Marie
sobota 13.1.11:00Mše svatá s udílením svátosti křtu
neděle 14.1.15:00Mše svatá, 2. neděle v mezidobí
neděle 28.1.15:00Mše svatá, 4. neděle v mezidobí
neděle 18.2.15:00Mše svatá, 1. neděle postní
neděle 3.3.15:00Mše svatá, 3. neděle postní
neděle 17.3.15:00Mše svatá, 5. neděle postní
neděle 31.3.15:00Mše svatá, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
neděle 14.4.15:00Mše svatá, 3. neděle velikonoční
neděle 28.4.15:00Mše svatá, 5. neděle velikonoční
neděle 12.5.15:00Slavnost Nanebevstoupení Páně – svátek matek
neděle 9.6.15:00Mše svatá, 10. neděle v mezidobí
neděle 16.6.15:00Rocková mše svatá, 11. neděle v mezidobí
neděle 30.6.15:00Mše svatá, 13. neděle v mezidobí

Bílý Potok

neděle 26.5.15:00Mše svatá, Slavnost Nejsvětější Trojice – poutní slavnost

Mše svaté se v zimním období (listopad-duben) v Bílém Potoce nekonají.