Bohoslužby

V Hejnicích a Raspenavě zajišťujeme pravidelnou liturgickou službu. V Mníšku a Bílém Potoce dle rozpisu v delších časových intervalech.

Poznámky:

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V RASPENAVĚ:

Úterní mše sv. v Raspenavě začínají v 19.00 hod. – změna je trvalá.

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJNICÍCH:

Každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) je v kapli P. Marie v Hejnicích adorace od 15:30 hod.

Nikodémova noc – adorace na první pátek v měsíci je:
od prosince do dubna v kapli kostela v Hejnicích od 17:00 do 19:00.
od května do listopadu v kostele v Raspenavě od 18:00 do 20:00 hod.

Mníšek

6. 3.15:00Mše svatá, 1. Neděle postní
20. 3.15:00Mše svatá, 3. Neděle postní
3. 4.15:00Mše svatá, 5. Neděle postní
17. 4.15:00Neděle Zmrtvýchvstání Páně
8. 5.15:00Mše svatá, 4. Neděle velikonoční
15. 5.15:00Mše svatá, 5. Neděle velikonoční
5. 6.15:00Rocková Mše svatá, Slavnost seslání Ducha sv.
26. 6.15:00Mše svatá, 13. neděle v mezidobí
10. 7.15:00Mše svatá, 15. neděle v mezidobí
31. 7.15:00Mše svatá, 17. neděle v mezidobí
7. 8.15:00Mše svatá, 19. neděle v mezidobí
4.9.15:00Mše svatá, 23. neděle v mezidobí
18.9.15:00Mše svatá, 25. neděle v mezidobí
2.10.15:00Mše svatá, 27. neděle v mezidobí
23.10.15:00Mše svatá, 30. neděle v mezidobí
6.11.15:00Mše svatá, 32. neděle v mezidobí
20.11.15:00Mše svatá, 34. neděle v mezidobí
Slavnost Ježíše Krista Krále
4.12.15:00Slavnost sv. Mikuláše
poutní mše svatá

Bílý Potok

Mše svaté se v zimním období (listopad-duben) v Bílém Potoce nekonají.