Bohoslužby

V Hejnicích a Raspenavě zajišťujeme pravidelnou liturgickou službu. V Mníšku a Bílém Potoce dle rozpisu v delších časových intervalech.

Poznámky:

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V RASPENAVĚ:

V úterý 23.7. nebude v Raspenavě mše sv.

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJNICÍCH:

Ve středu 24.7. nebude v Hejnicích mše sv.

————–

Každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) je v kapli P. Marie Čenstochovské v Hejnicích adorace od 15:30 hod.

Nikodémova noc – adorace na první pátek v měsíci v kapli P. Marie Čenstochovské v Hejnicích od 17:00 do 19:00.00 hod.

Mníšek

pondělí 1.1.15:00Mše svatá, Slavnost Matky Boží P. Marie
sobota 13.1.11:00Mše svatá s udílením svátosti křtu
neděle 14.1.15:00Mše svatá, 2. neděle v mezidobí
neděle 28.1.15:00Mše svatá, 4. neděle v mezidobí
neděle 18.2.15:00Mše svatá, 1. neděle postní
neděle 3.3.15:00Mše svatá, 3. neděle postní
neděle 17.3.15:00Mše svatá, 5. neděle postní
neděle 31.3.15:00Mše svatá, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
neděle 14.4.15:00Mše svatá, 3. neděle velikonoční
neděle 28.4.15:00Mše svatá, 5. neděle velikonoční
neděle 12.5.15:00Slavnost Nanebevstoupení Páně – svátek matek
neděle 9.6.15:00Mše svatá, 10. neděle v mezidobí
neděle 16.6.15:00Rocková mše svatá, 11. neděle v mezidobí
neděle 30.6.15:00Mše svatá, 13. neděle v mezidobí
neděle 21.7.15:00Mše svatá, 16. neděle v mezidobí
neděle 11.8.15:00Mše svatá, 19. neděle v mezidobí
neděle 25.8.15:00Mše svatá, 21. neděle v mezidobí
neděle 15.9.15:00Mše svatá, 24. neděle v mezidobí
neděle 29.9.15:00Mše svatá, 26. neděle v mezidobí

Bílý Potok

neděle 26.5.15:00Mše svatá, Slavnost Nejsvětější Trojice – poutní slavnost