Bohoslužby

V Hejnicích a Raspenavě zajišťujeme pravidelnou liturgickou službu. V Mníšku a Bílém Potoce dle rozpisu v delších časových intervalech.

Poznámky:

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V RASPENAVĚ:

V neděli 11.6. 2023 Mše svatá v Raspenavě v 8.00 hod. ! Poté procesí do Hejnic.

V neděli 18.6. 2023 Mše svatá v Raspenavě nebude. (9.00 Hejnice, 15.00 Mníšek)

AKTUÁLNÍ ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJNICÍCH:

Ve středu 7.6. 2023 – mše svatá bude ve 12.00 hod. (od 15.30 koncert)

V neděli 11.6. 2023 – Slavnost Těla a Krve Páně – Mše sv. od 11.00 hod. !

Ve středu 14.6. 2023 – mše svatá v 11.00 hod. s panem biskupem Janem Baxantem a účastnicemi konference ženských řeholí v Hejnicích (večerní mše v 16.30 hod. nebude).

V pátek 23.6. 2023 – mše svatá v Hejnicích není – budeme na výroční mši sv. v Litoměřicích s panem biskupem Janem Baxantem.

Každý pátek (kromě 1. pátku v měsíci) je v kapli P. Marie v Hejnicích adorace od 15:30 hod.

Nikodémova noc – adorace na první pátek v měsíci je:
od prosince do dubna v kapli kostela v Hejnicích od 17:00 do 19:00.
od května do listopadu v kostele v Raspenavě od 18:00 do 20:00 hod.

Mníšek

neděle 1.1.15:00Mše svatá, Slavnost Matky Boží P. Marie
neděle 15.1.15:00Mše svatá, 2. neděle v mezidobí Rytmická – pro rodiny s dětmi
neděle 29.1.15:00Mše svatá, 4. neděle v mezidobí
neděle 12.2.15:00Mše svatá, 6. neděle v mezidobí
neděle 26.2.15:00Mše svatá, 1. neděle postní Rytmická – pro rodiny s dětmi
neděle 12.3.15:00Mše svatá, 3. neděle postní
neděle 19.3.15:00Mše svatá, 4. neděle postní, Rytmická – pro rodiny s dětmi
neděle 9.4.15:00Mše svatá, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
neděle 16.4.15:00Mše svatá, Neděle Božího Milosrdenství
Rytmická – pro rodiny s dětmi
neděle 14.5.15:00Mše svatá, 6. neděle velikonoční
Rytmická – pro rodiny s dětmi
neděle 21.5.15:00Mše svatá, 7. neděle velikonoční
neděle 18.6.15:00Mše svatá, Rocková mše svatá – 11. neděle v mezidobí
neděle 25.6.15:00Mše svatá, 12. neděle v mezidobí
neděle 9.7.15:00Mše svatá, 14. neděle v mezidobí
neděle 23.7.15:00Mše svatá, 16. neděle v mezidobí

Bílý Potok

neděle 7.5.15:00Mše svatá, 5. neděle velikonoční
neděle 4.6.15:00Mše svatá, Slavnost Nejsvětější Trojice – poutní slavnost

Mše svaté se v zimním období (listopad-duben) v Bílém Potoce nekonají.