Biblické hodiny

Biblické hodiny pro dospělé probíhají v knihovně na faře v Raspenavě
zpravidla 1x za 14 dní v úterý, vždy po mši svaté v Raspenavě, která začíná v 19:00 hod.

Plánované termíny biblických hodin (rok 2023/2024):

17. října a 31. října 2023 – Jonáš

28. listopadu 2023 – Jonáš

5. prosince 2023 – Jonáš

9. ledna 2024 – Jonáš

30. ledna 2024 – Joel

13.února 2024 (pro nemoc zrušeno)

27. února 2024 – Joel

12. března a 26. března 2024 – Joel

9. dubna a 23. dubna 2024 – Joel

21. května 2024 – Joel

Příští „školní rok“ 2024/2025 budeme probírat mudroslovnou, tedy sapienciální Starozákonní literaturu.

Poznámky:

Náplní Biblických hodin bude seznámení se s knihami proroků Jonáše a Joela.