Biblické hodiny

Biblické hodiny pro dospělé probíhají v knihovně na faře v Raspenavě
zpravidla 1x za 14 dní v úterý od cca 19:45 hod.
(vždy po mši svaté v Raspenavě, která začíná v 19:00 hod.)

Plánované termíny biblických hodin do léta (rok 2023):

17. ledna a 31. ledna

14. února a 28. února

21. března

4. dubna, 18. dubna a 25. dubna

9. května a 23. května

6. června a 20. června

Poznámky:

Náplní Biblických hodin bude seznámení se s evangeliem podle Marka.