Biblické hodiny

Biblické hodiny pro dospělé probíhají v knihovně na faře v Raspenavě
každé úterý od 19:00 hod. – prozatím se nekonají
(vždy po mši svaté, která začíná v 18:00 hod.)

Místo Biblických hodin se schází do poloviny března synodní skupinky…

Poznámky: