Oslava smíření 2024

Ve středu 8. května 2024 se od 14 hodin uskuteční před Kaplí U Obrázku v Liberci společné ekumenické modlitební setkání. Centrální myšlenkou je prosba za smíření mezi katolíky a protestanty, ale také prosba za požehnání a pokoj pro naše město.

Setkání se koná v rámci sméření Bílá Hora – smirenibh.cz