6.1. 2024 Klášter Hejnice – přednáška Prof. Tomáše Petráčka

V sobotu 6. ledna od 18.00 hod., tedy v předvečer Slavnosti Zjevení Páně zveme širokou veřejnost na přednášku a diskusi nad dějinami i současností z pohledu církevního historika a kněze Prof. Tomáše Petráčka.