Neděle 7.1.2024 Slavnost Zjevení Páně „Rabanovka“

Již tradičně v neděli, na kdy přesouváme Slavnost Zjevení Páně – lidově Tří králů – tentokráte 7. ledna 2024 v 10.00 hod. bude tato mše sv. obětována za zemřelého hejnického faráře P. Miloše Rabana.

Hlavním celebrantem bude církevní historik Prof. Tomáš Petráček.

Tuto neděli nebude bohoslužba ani v Raspenavě ani v Mníšku – všichni jsme zváni do Hejnic – s sebou si můžete přinést zlaté předměty, které budou spolu s kadidlem a křídou při této mši posvěceny.

Po mši svaté požehnáme Klášter Hejnice a do stejných prostor jste všichni srdečně zváni na první poutní guláš roku 2024!