6.5. Mezinárodní pouť

V sobotu 6.5. vás zveme na Mezinárodní pouť smíření – ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Doprovodí ji sbor pod vedením Alexandry Dastychové a na varhany zahraje Magda Hosáková.