1.5. 2023 Máchův MÁJ

Melodram v podání místní ochotníků … klasické dílo Karla Hynka Máchy.

Bude-li nám počasí přát dílko provedeme v átriu Kláštera Hejnice.

Bude-li pršet, pak budeme v refektáři Kláštera Hejnice.