1. MÁJOVÁ POUŤ V HEJNICÍCH

Poutní mše sv. ke cti Panny Marie – originál „Mater Formosy“ bude vystaven po celou dobu bohoslužby…

Poutní guláš poté je též samozřejmostí…

A okolo 18 hod. – malé překvapení – dramatizace Máchova Máje v Rajské zahradě Kláštera…