Raspenavská pouť – neděle 14.8.2022

Pozvání být hlavním celebrantem přijal P. Michael Martinek, SDB z Teplic, který se podílel na zpracování závěrů synodních skupinek v naší diecézi.

Slavnostní mši svatou doprovodí Arcikůrovci z Liberce pod vedením Jaroslava Patočky.

Po mši svaté jsou všichni poutníci zváni na společné agapé ve farním areálu Betánie – guláš, něco sladkého, možná i poutní pivo…