Rocková mše 3.

Zveme Vás k účasti na open-air mši s doprovodem rockové kapely, která bude interpretovat výběr současné moderní křesťanské písně. Uskuteční se 5. června u kostela sv. Mikuláše v Mníšku od 15. hodiny.

Můžete se těšit na celebrující dvojici Pavla Andrše a evangelického faráře Petra Chlápka, který přijal pozvání a přednese slova kázání. Hudební doprovod zajistí jednoaktová kapela Mnich, složená z hudebníků našich farností, jejich přátel a dětí. Po mši bude správná rocková oslava společného setkání na farním dvoře (naproti kostelu), kde jste zváni na malé pohoštění.

V případě nepříznivého počasí se mše uskuteční v sále Besedy, v Oldřichově v Hájích. O změnách budeme informovat s dostatečným předstihem na stránkách farnosthejnice.cz.