Hejnická mše 29. 5. 2022

Srdečně vás zveme na poutní mši svatou dne 29. 5. 2022 v 10:00 do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Naše farní děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání. V podání Jizerského lidu zazní Hejnická mše Marcela Štěpánka, kterou bude dirigovat Jan Hrnčíř.

FB událost: https://fb.me/e/2i3OJlQVU